Kültür Davamız

Image 01
Eser No: 7
Sayfa: 181
Baskı: 3. Baskı
Tarih: Kasım 1993
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Kültür Davamız
Temel Meseleler

Takdim

Azat kabul etmez bir zaptolunmuşluk hissiyle ve bunu hayatının mânâsı bilen gençlik adına Üstadım’a...
Salih Mirzabeyoğlu
Ocak 1982
(Birinci Baskı)

NECİP FAZIL'DAN

Dünya bir inkılâp bekliyor... Dünyanın beklediği bu inkılâp, üç daire hâlinde... Dış daire dünya, içindeki daire İslâm âlemi, onun da içinde Türkiye... Asıl Türkiye... Merkez Türkiye.

Işıklar içinde, bir taraftan düdükler çalınırken, ancak kapatanların anladığı mânâda gemi yavaş yavaş batıyor ve salondakiler çığlığı basıyor:
-“Batıyoruz kurtarıcımız nerede!”
İşte bunu gören cins kafa (Toynbi) diyor ki:
-“İstikbâl İslâm’ındır!”
Ama şu sefil temsil kadrosundaki İslâmın değil!..

4 asırdır Doğu ve İslâm âlemindeki fikirle aksiyonu meczedici bir mütefekkir çıkamamış ve o gün bugün, maddemiz ve ruhumuz lif lif yoluna yoluna 21. asır eşiğindeki acıklı manzara doğmuştur.

Büyük mütefekkirden kasdım, kitap ve mücerret fikirler denizinde boğulmuş bir allâme veya nazariyeci değil, en haysiyetli tecrit ile en katı teşhisi evlendirebilmiş bir ameliyecidir... Böyleleri, bazen sâf, fakat sirayet gücündeki fikirde, bazen de belli başlı hareketlerin başında zuhur eder; yahut en değerli örnek olarak ikisini de biraraya getirmiş olabilir; fakat mutlaka kitaplık çapta zuhur etmek gibi bir mükellefiyet altındadır.

“Bu kitap, Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin ilk ciddi fikir sesi ve ilk çileli nefs murakabesi eseridir.”

“Fikir çilesi haysiyetinin müstesna genci Salih Mirzabeyoğluna...”

Bize ağuşunu açmış. Takdirkârıyım!”