İbda Diyalektiği

Image 01
Eser No: 16
Sayfa: 247
Baskı: 4. Baskı
Tarih: Aralık 2004
Takdim İçindekiler Fragmanlar
İbda Diyalektiği
Kurtuluş Yolu

TAKDİM

Bu eser... Büyük Doğu Mimarı'nın elimize tutuşturduğu reçete üzerinde, İslâm fikir ve aksiyonunu tezgâhlamanın ana kalıbıdır.

Bu eser... İnsan ve toplum meselelerine "Kurtuluş Yolu" hakikatine uygun olarak yanaşabilmenin "ilmî" hâlidir. Ve, bilerek veya bilmeyerek İslâm'a hainlik edenleri enselemenin biricik anahtarıdır.

Bu eser... Gerçek İslâm aydını olabilmek için gerekli "zarurî" şuurundur. Ve, dava uğruna nasıl olsa geçilmek mecburiyetinde olunan "zarurî" dururken, faydasız "kolay"a sapanları reddedicidir.

Bu eser... İslâm'ın hakikatiyle görünmesi davasında samimi ve sadık her ferde, kendi iç dünyasında İBDA diyalektiğini istemiş bir yan bulmak hakkını tanır.

Bu eser... İslâm'ın hakikatini şu veya bu sebeple görememiş ve bu yüzden müslüman olmamış her ferde, kendi iç dünyasında İBDA'yı beklemiş ve "İslâma muhatap anlayış" olarak bunu istemiş bir yan aramak hakkını verir.

Bu eser... Dünyalar arası muhasebe ve murakabeye girişin cümle kapısında, nefsimizi hesaba çekişin, ne idüğümüzün ve ne yapmak istediğimizin çerçevesidir.

Bu eser... Evet; bu eser o eserdir ki, bugüne kadar içtimaî plânda elverişsiz noktalardan ve ne yapacağını aslında kendi de bilmez müslüman geçinen camianın, "topluluk hakikati"ni temin cehdinindir.