İktisat ve Ahlâk

Image 01
Eser No: 22
Sayfa: 288
Baskı: 2. Baskı
Tarih: Mart 2005
Takdim İçindekiler Fragmanlar
İktisat ve Ahlâk
"İktisada Giriş"

TAKDİM

-I-
Taklidî imân ve tahkikî imân... Biri telkinle alınır, öbürü tahkikle bulur... Bunun dışında, bir de tahkik taklidi. İmân vesilesi etrafında yaptığımız bu sınıflamayı fikir ve fikre muhatab olma bahsine tatbik edersek, birinde dışyüzden taklit diğerinde içyüze nüfuz, öbüründe de birincinin aynı iken ayrı imiş zanneden veya zannettirmeye çalışan açık göz bulunur. Kim nerede ne yapar, o ayrı mesele; biz, havada mihraksız tecrit parandeleri atan palavracı soydan ayrı bir yerde, Büyük Doğu-İbda anlayışıyla, fareden koparılan bir kılla filden koparılan bir kıl arasındaki farkı göstermeye, hava tabakasının yeryüzüne bağlı olması gibi RUHÇULUĞUMUZUN tahayyüz sahasına perçinli karakterini işaretlemeye memuruz. Demek ortaya koyduğım bu eser, hem İbda’nın bütün eserlerindeki tecrit haysiyetini, nisbet ve ölçülendirmelerini, hem de onun ilim sahalarına tatbik edilebilme kabiliyetinin hakikat oluşunu, böylece Büyük Doğu’yu meseleler içinde tahkikle tahkimin usulünü göstermektedir.

-II-
Bir dünya görüşü, dili belirler ve geliştirir; bu dünya görüşü ile yoğrula dilin kendini öyle şekillendirmesi gerekir ki, düşüncenin her şekline kolayca girebilsin ve milletin dünya görüşünü temsil eden her düşünceyi dile getirebilsin... “Teorik dil alanı” tekniği içinde de bu gayenin gerçekleşme sahalarından biri olarak, İKTİSAT VE AHLÂK.

-III-
Ancak yüksek bir olgunluğa erişen dillerde gerçek bir düşünce etkinliği meydana gelir... Bunun ispat unsurlarından biri halinde, İKTİSAT ve AHLÂK.

-IV-
İslâmî açıdan iktisat mevzuuna bakış, ya mevzuun muazzam kapsamlı ve ihtisas sahalarına bölümlü olmasından dolayı çekingen veya umursamaz bir tavır, yahut da çoluk çocuklarla – çoluk çocuk kafalı adamların cehli nisbetinde cesur çıkışlarına bahis olarak görülmüştür... Biz, bu eserde, hem iktisat mevzuuna hiç alâkası olmayanların bile eserin sonunda kendilerini işin rüzgârını almış bulmaları, hem de teknik iktisadî bilgilerini harekete geçirmeleri gerekenlere işin ipuçlarını verme usulüyle hareket ettik; birinciler pay almalı, ikinciler İslâmî bir düzende geçerli olacak iktisadî mekanizmanın unsurları üzerinde gerçekten fikir üretmenin yolunu bulmalı