Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı

Image 01
Eser No: 34
Sayfa: 160
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Aralık 1994
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı
-Peygamber Halkası-

TAKDİM

Sahâbî, ümmetin temel taşı ve temel yapısı... Sonsuz kere uyarılması ve yakîn derecesinde –şeksiz, şüphesiz- idraki şart olan dava!..

Bir tarihte Adana’da bir adam, Adana’yı sel basması ile ilgili olarak, “hadiseye yanaşan insan şuuru”nun bilgi dokusu ve muhakeme tarzına ve sebeble netice arasında kestirme hüküm devşirme bahsine misâl, şu tersine hârika ve saygı gösterilesi(!) fikri(!) ileri sürmüştü:
-“Aya giden uzay gemisi gökyüzünü delince, sular aşağıya boşaldı!”
İslâm diyalektiğinden habersiz ve sebeble netice arasında kestirmr hüküm çıkarılamaz yerlerde hadiseye müessir sebeb ve netice ilişkilerinden bîhaber zamane kalem (!) ve ilim erbabı(!) da, işte bu soydan bir muhakeme ile hergün yeni inciler yumurtlarken, iş gele gele tarihteki sapık kolların hülâsası hâlinde sahâbînin –hadîsin reddi ve bunun mukadder oluşu hâlinde Allah Resûlü’nün inkârına kadar vardı... “Kim ne derken, lâfı nereye gitmektedir?”, bunun çilesini çeken yok... Elinizdeki eser, “biliyorum” sanılan sahâbî vasfını, hiç bilmiyormuşçasına okunmayı ve onun rolü ile mânâsının aslıyla keşfedilmesi zaruretini ihtar kasdıyla kaleme alındı... Sahâbînin rolü ve mânâsı anlaşıldığı zaman, bütün sapık kolların çöküşü ve İslâm’ın bütün haşmetiyle görünmesi davası sözkonusudur!..

Sahâbî, ümmetin temel taşı ve temel yapısı... Eserin içine dair bu mânâ yanında gözönünde tutulması gereken ikinci husus, bu eserin “Hakikat-i Ferdiyye” isimli eserimizle ilgisi ve bunun yanında Üstadım’ın “Peygamber Halkası” isimli eserine eşlik eden çehresidir!..