Üç Işık

Image 01
Eser No: 37
Sayfa: 160
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Aralık 1996
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Üç Işık
"Sohbet • Konferans"

TAKDİM

Fikrin eşya ve hâdiseler üzerinde sistemli şekilde uygulanması cümlesinden olarak, değişik vesilelerle gerçekleştirilmiş sohbet ve konferanslarımı, aynı zamanda sahici fikir ve mücadele çizgisinin ne olduğuna bir misâl diye kitaplaştırmış bulunuyorum: ÜÇ IŞIK!

Esere isim olan “Üç Işık”, aynı zamanda, bir konferansımın ismi... Diğerleri: “Cemaat ve Aksiyon”, “Nasıl Birlik?” ve “İşkence ve Filistin Meselesi”... ÜÇ IŞIK-ÜÇIŞIK’ın mânâlandırılması, bütün sohbet konferanslarda, hususiyle “Üç Işık” konferansında, aslında ise BÜYÜK DOĞU-İBDA külliyatının tamamında nakışlı olduğu için, takdim sırasında gereksiz... Malûmu ilâma hacet yoktur!..

Fikir, sanat ve aksiyon nefesiyle, ne zaman ne söylemişiz, ne yapmışız... Ne yapmaktayız... Kırılmaz, bükülmez, sökülmez, dökülmez, pörsümez çizgimizin dünü ve bugününü birbirine şahit kılıcı görüntüsünü, toplayıcı hüküm hâlinde Üstadım’ın şu mısraına tercüme ettirebiliriz:
-“Duranlar görecektir yürüyeni!”
Bu kadar!
İşte şehitlerimiz, işte gazilerimiz, işte zındanda bile bayrağı yüksekte tutan bayraklaşmış –sahici insan- kardeşlerimiz!..
1996