Adımlar

Image 01
Eser No: 38
Sayfa: 208
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Ocak 1997
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Adımlar
1984'den 1996'ya

TAKDİM

Bu eser, günün şartlarına uygun ve günün hakkını verici "tamamlıklar" hâline birbirine eklenen çizgimizin tutarlılığına bir kere daha şahitlik edici bir tarihçe hükmündedir.

Gûya İslâm adına bir dönem söylediğini parsa dönünce örten, bir dönem tükürdüğünü sonradan yalayan ve bu yalama işini kedinin gerisini yalaması gibi bir tabiîlikle sıkılmadan yapan yüzsüzlere karşılık göğsümüzü gere gere ve "Allah'ın verdiği nimetleri açıklama" şuuruyla geçmişi yeniden gözler önüne sermek... Biz, fikir ve aksiyon keyfiyeti "hiç" veya "nesebsiz-piç" bir mayanın sahibi olanlarla aramızdaki farkı, misyonumuz gereği yeri geldikçe göstermek zorundayız... Vurgulayalım:
- " Hemen herkesin; şahıs, grup ve grupçukların, geçmişini örtme ve pisliklerini gizleme "an'anevî telâşe"sinde göründüğü, parsa ne yana dönerse ve riskten kaçınma vasatı neredeyse kafalarını o yana döndürdüğü bir maya içinde, geçmişine her zaman sahip çıkabilmek, sahib çıkabilmek, sahib çıkılacak bir geçmişi hâlihazırda ileriye sürebilmek ne kadar da mânâlı!"
Mutlu değişim hakkını İBDA'dan yana kullananlarıyla beraber bütün İBDA mensupları, bu ordulaşma çağında tutundukları kapı adına, sözkonusu mânâ ile ne kadar övünseler yeridir!..

Bu eser, çeşitli gazeteler ve dergilerde yayınlanan, yayınlanmayan veya mücbir sebeblerle yayınlanamayan mülâkatlardan ve yazılı olarak verilmiş soru ve cevablardan oluşuyor; bu hâliyle bir albüm olması gerekirdi... Oysa öyle değil; "günün hakkını vererek yarını hedeflemek" şiarımız gereği, ne olmak ve ne yapmak istediğini bilen bir fikir ve aksiyon bünyesinin ifşâı hâlinde, içyüz bütünlüğü ve dışyü sergisini gösteren bir tarihçe ve kitaplık bir oluşum belirtiyor. Göreceksiniz!..

Eserimi, Üstadım adına, dünyaya açılan İBDA penceresi başında içinde sahte, hain ve sahtelikleri barındırmayan, eseri eserim ve eserim eseri olmuş ve şahsıma dair Üstadım'ın hükümlerini kendilerine düşen yönüyle hakikat kılan ve "doğrulayıcılık usûlü"nü heykelleştiren azîz İBDA kadrosuna ithaf ediyorum!..

Ve son bir nükte: Eserin kapağında gördüğünüz maskelendirilmiş resmim, Nokta dergisinin Şubat 1996 nüshasının kapak resmidir ve kompozisyonun bütünlüğü içinde bu davayı kimin gençleştirip dinçleştirdiğinin de vesikasıdır... Vesselâm!..